KOBİ tanımı değişti

KOBİ tanımı değişti. Daha önce 250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı ya da mali bilançosu 25 milyon TL’yi aşmayan işletmelere KOBİ denirken yapılan değişiklikle birlikte 250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 40 milyon Türk Lirasını aşmayan işletmelere KOBİ denecek.

İŞ DÜNYASI Hit: 1180 / Yorum: 0 / 24 Kasım 2014 16:25
KOBİ tanımı değişti
-A +A

KOBİ tanımı değişti. Daha önce 250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hâsılatı ya da mali bilançosu 25 milyon TL’yi aşmayan işletmelere KOBİ denirken yapılan değişiklikle birlikte 250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hâsılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 40 milyon Türk Lirasını aşmayan işletmelere KOBİ denecek.

Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile “Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulması kararlaştırıldı. Buna göre, Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmeliğin 2’nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Devlet yardımları” ibaresi “Devlet destekleri” şeklinde değiştirildi. Kararla “İşletme” ve “Küçük ve orta büyüklükte işletme (KOBİ)” tanımlarında değişikliğe gidildi. Böylece “İşletme: Yasal statüsü ne olursa olsun, bir veya birden çok gerçek veya tüzel kişiye ait olup bir ekonomik faaliyette bulunan birimleri veya girişimleri”, “Küçük ve orta büyüklükte işletme: 250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 40 milyon Türk Lirasını aşmayan ve bu Yönetmelikte mikro işletme, küçük işletme ve orta büyüklükteki işletme olarak sınıflandırılan ekonomik birimleri veya girişimleri” ifade edecek. KOBİ’lerin sınıflandırılmasında da değişikliğe gidildi.

“Mikro işletme”ler; 10 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 1 milyon TL’yi aşmayan işletmeler olacak. 
“Küçük işletme”ler;  50 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hâsılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 8 milyon TL’yi aşmayan işletmeler olacak. 
“Orta büyüklükteki işletme”ler ise 250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hâsılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 40 milyon TL’yi aşmayan işletmeler olacak.

-ORTAK İŞLETME-

Bir işletmenin tek başına veya bağlı işletmeleriyle birlikte hâkim etki yaratmayacak şekilde, başka bir işletmenin oy hakları veya sermayesinin yüzde 25 ve fazlasına ve yüzde 50’si ve daha azına sahip olması, yahut kendisinin oy hakları veya sermayesinin yüzde 25 ve fazlasına ve yüzde 50’si ve daha azına başka bir işletmenin hâkim etki yaratmayacak şekilde sahip olması durumunda bunlar ortak işletme sayılacak. Sermaye ve oy hakları payından yüksek olan esas alınacak. 
Belirlenen yüzde 25 oranı;
“Üniversiteler, üniversitelerin kurduğu vakıflar ve kar amacı gütmeyen araştırma merkezleri,
Bölgesel kalkınma fonları da dâhil kurumsal yatırımcılar,
Yıllık bütçesi 25 milyon Türk Lirasından az olan veya nüfusu 5 binden az olan yerlerdeki belde belediyeleri dâhil belediyeler ve köy tüzel kişilikleri” tarafından aşılsa bile bu işletme bağlı işletme ilişkilerine sahip olmaması şartıyla bağımsız işletme sayılacak. 
Kamu yatırım şirketleri, girişim sermayesi yatırım ortaklıkları ve bir işletmedeki toplam yatırımları, 8 milyon Türk Lirasını aşmamak şartıyla kendi fonlarını borsaya kote edilmemiş işletmelere yatıran ve düzenli olarak risk sermayesi yatırımlarında bulunan gerçek kişiler veya kişi grupları, belirtilen yüzde 25 oranını aşsa bile bağlı işletme ilişkisine bakılmaksızın bağımsız işletme sayılacak.

Facebook'ta paylaş butonu
Print
Yorum Yap
Yorumunuz
1000

Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...

Facebook Yorumları