Gıdada sürdürülebilirlik için kapsayıcı projeler hayata geçirilecek

AnasayfaTürkiye

Gıdada sürdürülebilirlik için kapsayıcı projeler hayata geçirilecek

AA muhabirinin 2024 yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'ndan derlediği bilgilere göre, gıda tedarik zincirindeki bozulmalar, iklim değişikliği ve af

Türksat 4A-4B’nin Üreticisi Mitsubishi Electric’ten Katar’a Yeni İletişim Uydusu
Nazi Almanya’sından Bugüne
Hibe 8 milyara çıkacak 10 bin genç desteklenecek

AA muhabirinin 2024 yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’ndan derlediği bilgilere göre, gıda tedarik zincirindeki bozulmalar, iklim değişikliği ve afetler, başta gübre olmak üzere tarımsal girdilere erişimde yaşanan aksaklıklar, üretim ve ihracat açısından önemli sorunlar olarak görülüyor.

Doğal kaynakları etkin ve sürdürülebilir kullanan, toplumun yeterli ve dengeli beslenmesini sağlayan tarım sektörünün oluşturulması amacıyla gıda güvenliği perspektifinde sürdürülebilir üretime ve erişilebilir gıdaya yönelik Tarım ve Orman Bakanlığı sorumluluğunda projeler hayata geçirilmeye devam edilecek.

Bu kapsamda, ürün güvenilirliğini artırmak ve doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımına katkı sağlamak amacıyla iyi tarım uygulamaları ve organik tarım desteklenecek. 13 bin üretici desteklenecek ve toplam 550 bin ton iyi tarım uygulamaları ve organik tarım sertifikalı ürünün üretilmesi sağlanacak.

Doğrudan ekim ve azaltılmış toprak işleme metotlarının yaygınlaştırılması için çalışılacak. Doğrudan ekim ve azaltılmış toprak işleme konularına ilişkin çiftçi eğitim faaliyetleri yürütülecek ve makine alımları desteklenecek.

Çiftçilerin risklerden korunması ve gelirlerinin garanti altına alınmasına yönelik uygulamaların kapsamı genişletilerek etkinleştirilecek. Tarım sigortacılığında ürün ve risk bazında kapsamın genişletilmesine devam edilecek. AR-GE çalışmaları, Bilim Danışma Kurulu çalışmaları ve aktüeryal hesapların yapılması sonucunda belirlenen riskler, TARSİM teminatlarına dahil edilecek. Gelir koruma sigortası ülke genelinde yaygınlaştırılacak.

Aşı suş bankasına sahip aşı üretim merkezi kurulacak

Hayvansal atıkların uygun koşullarda depolanması ve biyogaz tesislerinde işlenmesini sağlamak amacıyla altyapı desteklenerek geliştirilecek. Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında biyogaz tesisi yatırımları desteklenecek.

Gıda güvenliğinin en önemli unsurlarından hayvan hastalıklarıyla mücadele kapsamında aşılamaya da önem veriliyor. Bu doğrultuda veteriner aşıları ve teşhis kiti üretimi amacıyla güçlü AR-GE altyapısına ve aşı suş bankasına sahip bir aşı üretim merkezi kurulacak. Aşı üretim merkezinin projelendirilmesine yönelik çalışmalar yürütülecek.

80 tesise elektronik ölçüm sistemi takılacak

Mevcut sulama sistemlerinin rehabilitasyonuna devam edilecek, suyun kalite ve miktar olarak korunması ve etkin kullanımının sağlanmasına yönelik uygulamalara öncelik verilecek.

41 bin hektar alanda mevcut açık kanal sulama şebekelerinin kapalı borulu sistemine dönüştürülmesi çalışmaları tamamlanacak.

Tarımda suyun verimli kullanılmasına yönelik su tasarrufu sağlayan yağmurlama ve damla sulama gibi modern sulama sistemleri yaygınlaştırılacak. Tarla içi basınçlı sulama sistemlerinin kurulumu desteklenecek.

Suyun kullanım miktarını esas alan yöntemlere göre fiyatlandırılması sağlanacak. Bu kapsamda 80 tesise elektronik ölçüm sistemi takılacak.

Sulama yönetiminde bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımı yaygınlaştırılacak. Sulama Yönetimi ve Bitki Su Tüketimi Sistemi \”TAGEM-SuET\” yazılımının mobil sürümü tamamlanacak.